กิจกรรมสัมมนาครั้งแรกของโครงการ Young Women Lead!

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม สถาบัน International Republican Institute (IRI) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาครั้งแรกของโครงการ Young Women Lead! ที่ร้าน The Mezzanine by Dean & Deluca โครงการ Young Women Lead! หรือ YWL! ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้สตรีไทยรุ่นใหม่อนาคตไกลได้มาพบปะพร้อมร่วมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมบทบาทในสังคมและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรีในประเทศไทย การสัมมนาครั้งแรกในหัวข้อ “ผู้หญิงและความสำเร็จ เทคนิคการก้าวข้ามข้อจำกัดในที่ทำงาน” เน้นประเด็นความก้าวหน้าในที่ทำงานของสตรี ผ่านมุมมองของวิทยากรสตรีมากแรงบันดาลใจ ได้แก่ คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ผู้บริหารบริษัท Garena ประเทศไทย ทพญ.นภัสพร ชำนาญสิทธิ์ หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ และคุณวาสนา รุ่งแสนทอง เจ้าของธุรกิจนารายณ์ อินเตอร์เทรด (NaRaYa) ซึ่งมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ก้าวข้ามข้อจำกัดของสตรีในที่ทำงาน รวมถึงพูดคุยตอบข้อซักถามกับผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 40 ท่านที่ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)