วันปลอดรถสากล 2564

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ไมเคิล ฮีธ พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านบริหาร เจ. เคนต์ สตีกเลอร์ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมวันปลอดรถสากล (22 กันยายน) ด้วยการเดินมาทำงาน กลุ่มกรีนทีมของสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและอเมริกันได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระดับโลกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเดิน ขี่จักรยาน โดยสารรถยนต์ร่วมกัน และใช้ระบบขนส่งมวลชน