ชายชาวอุยกูร์ที่เมืองโฮตัน (Hotan) ในซินเจียงของจีน โฮตันอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด เหมือนเช่นเมืองอื่นๆ อีกมากมายที่มีชา

ชายชาวอุยกูร์ที่เมืองโฮตัน (Hotan) ในซินเจียงของจีน โฮตันอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด เหมือนเช่นเมืองอื่นๆ อีกมากมายที่มีชาวอุยกูร์อาศัยอยู่ (© Elizabeth Dalziel/AP Images)

ชายชาวอุยกูร์ที่เมืองโฮตัน (Hotan) ในซินเจียงของจีน โฮตันอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด เหมือนเช่นเมืองอื่นๆ อีกมากมายที่มีชาวอุยกูร์อาศัยอยู่ (© Elizabeth Dalziel/AP Images)