อะไรคือ Super Tuesday

(จาก ShareAmerica)

พรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งคือพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันจะดำเนินการเลือกผู้แทนของพรรคลงรับสมัครแข่งขันเป็นประธานาธิบดีในการประชุมใหญ่ (Convention) ซึ่งการประชุมนี้จะประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละรัฐและดินแดนของสหรัฐฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา รัฐไอโอวา นิวแฮมเชียร์ เนวาดาและเซาท์แคโรไลนารวม 4 รัฐได้จัดการเลือกตัวแทนของรัฐไปแล้ว

แต่ในวันที่ 1 มีนาคมหรือ Super Tuesday จะมี 14 รัฐและดินแดนจัดการเลือกตั้งขั้นต้นและการประชุมคอคัสเพื่อเลือกตัวแทนกว่า 1,000 คนสำหรับพรรคเดโมแครตและ 600 คนสำหรับพรรครีพับลิกัน ซึ่งตัวแทนเหล่านี้ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลือกผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่ง เนื่องจากผู้ที่จะได้เสนอชื่อเป็นผู้แทนของพรรคไปลงสมัครแข่งขันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต้องได้รับคะแนนเสียงจากตัวแทนในการประชุมใหญ่ของพรรค (Convention) ถึง 2,382 เสียงเป็นอย่างน้อยสำหรับการเป็นผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต และ 1,237 เสียงสำหรับการเป็นผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน ดังนั้น รัฐที่จัดการเลือกตั้งขั้นต้นในวัน Super Tuesday จึงมีบทบาทมากในการเลือกผู้ที่จะได้เป็นผู้แทนของพรรคไปลงสมัครแข่งขันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

หลายรัฐร่วมมือกัน

 

ทำไมบางรัฐจึงเลือกที่จะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นและการประชุมคอคัสในวันเดียวกัน? เหตุผลก็คือ เพื่อเน้นความสำคัญของรัฐตน รัฐและดินแดนที่จัดการเลือกตั้งขั้นต้นในวัน Super Tuesday ส่วนใหญ่เป็นรัฐเล็กมีประชากรไม่มากและมีจำนวนตัวแทนน้อย การจัดการแข่งขันในวันเดียวกันทำให้ผลการเลือกตั้งโดยรวมในหลายรัฐเหล่านี้มีอิทธิพลมากขึ้นต่อการกำหนดว่า ผู้ใดจะได้รับเลือกเป็นผู้แทนของพรรคไปลงสมัครแข่งขันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ หลายๆ รัฐที่จัดการเลือกตั้งขั้นต้นในวัน Super Tuesday มีข้อกังวลระดับประเทศหลายประการร่วมกัน และเนื่องจากรัฐส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ สื่อจึงเรียกวันที่ 1 มีนาคมนี้ว่า วันเลือกตั้งขั้นต้นของ SEC (SEC Primary) โดยเลียนตัวย่อ SEC มาจากสมาคม Southeastern Conference ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของ Southeastern Conference เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

Professor Andrew Dowdle กล่าวกับ KNWA สื่อในท้องถิ่นว่า “เมื่อหลายๆ รัฐที่มีส่วนได้ส่วนเสียคล้ายกันดำเนินการเลือกตั้งในเวลาเดียวกัน อิทธิพลของรัฐเหล่านี้ที่มีต่อกระบวนการเสนอชื่อผู้แทนพรรคจึงมีมากขึ้น”

วัน Super Tuesday ยังเป็นการตีกรอบจำนวนผู้ลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีให้แคบลง ผู้สมัครที่ได้คะแนนน้อยใน 14 รัฐนี้มักจะถอนตัวออกจากการแข่งขันเพราะคิดว่าตนคงไม่มีโอกาสได้รับเลือก หรือเพราะคิดว่า การที่จะดึงดูดใจผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ระดมเงินทุนในการหาเสียง หรือเป็นที่สนใจของสื่อคงจะยากมากขึ้น