งานเลี้ยงต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาคนใหม่

งานเลี้ยงต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาคนใหม่

งานเลี้ยงต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาคนใหม่