งานเลี้ยงต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษาคนใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย อัครราชทูตที่ปรึกษาเฮย์มอนด์เป็นเจ้าหน้าที่การทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์กว้างขวางเกี่ยวกับทวีปเอเชีย ทั้งยังสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและเคยปฏิบัติงานที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2537 เชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัครราชทูตที่ปรึกษาเฮย์มอนด์ที่ https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/dcm-th/