สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับคุณปีเตอร์ เฮย์มันด์ อัครราชทูตที่ปรึกษาคนใหม่ของสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับคุณปีเตอร์ เฮย์มันด์ อัครราชทูตที่ปรึกษาคนใหม่ของสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับคุณปีเตอร์ เฮย์มันด์ อัครราชทูตที่ปรึกษาคนใหม่ของสถานทูตฯ