สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาคนใหม่

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับคุณปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษาคนใหม่ของสถานทูตฯ อัครราชทูตที่ปรึกษาเฮย์มอนด์มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทวีปเอเชีย โดยเคยปฏิบัติราชการที่จีน ลาว เกาหลีใต้ และเคยมาประจำที่ไทยระหว่าง พ.ศ. 2537-2539 อีกทั้งสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว เชิญอ่านประวัติของอัครราชทูตที่ปรึกษาเฮย์มอนด์เพิ่มเติมที่ https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/dcm-th/