การเดินทางและท่องเที่ยว

Discover Americaค้นพบอเมริกา เรียนรู้เกียวกับประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมอุทยานและสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติ พบกับศิลปะ, สถาปัตยกรรม และชายหาดต่างๆ ชิมอาหารและไวน์ของเรา และสนุกไปกับการขับรถชมวิว กิจกรรมกลางแจ้ง และกีฬาต่างๆ

We the People

USA.gov

ค้นหาข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯตามหัวข้อและหน่วยงาน

Runners

Recreation.gov

ประตูสู่การค้นพบกิจกรรมกลางแจ้ง: ล่องเรือ ตั้งแค้มป์ ปีนเขา และอีกมาก

Passport

Travel.State.Gov

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง รวมถึงหนังสือเดินทางและวีซ่า สำหรับพลเมืองสหรัฐฯและคนต่างชาติ

TSA

สี่งที่ควรรู้ก่อนเดินทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดเข้าไปดูที่สำนักงานบริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกาและสำนักงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา