โครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน

ข้อมูลทั่วไป

โครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อนของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่อนุญาตให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงประเทศไทยได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในประเทศสหรัฐฯ

มีตำแหน่งงานมากมายสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งในโรงแรมรีสอร์ท สวนสนุก ร้านอาหารและวนอุทยานต่างๆ ท่านจะได้รับประสบการณ์มากมายจากการทำงานและได้เห็นความสวยงามของเมืองต่างๆทั้ง 50 รัฐ ในสหรัฐฯ อย่างแน่นอน

นอกจากประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่ท่านจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว ท่านยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนอเมริกันและได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งรายได้จากการทำงาน ยิ่งไปกว่านั้นท่านจะได้เพื่อนร่วมงานจากประเทศต่างๆ และได้เรียนรู้ทักษะด้านการตลาดจากการทำงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและเข้าเรียนเต็มเวลาในชั้นเรียนโดยไม่ใช่หลักสูตรออนไลน์ในสถาบันที่ได้รับการรับรองในประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัยอยู่ ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ในช่วงปิดภาคการศึกษาเท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติงานในโครงการนี้ได้

การสมัครโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องทำอย่างไร

มีตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นมากมายที่ทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนชาวอเมริกันในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นและผู้สนับสนุนชาวอเมริกันจะเป็นผู้จัดหางานให้ตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัคร หลังจากนั้นนายจ้างจากแหล่งงานต่างๆ จะเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สมัครอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ตัวแทนท้องถิ่นสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้สมัครได้ตามสมควร

ขั้นตอนสุดท้ายคือ ผู้สมัครต้องไปสัมภาษณ์วีซ่ากับเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ ซึ่งทางตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในขั้นตอนนี้แก่ผู้สมัคร

การสัมภาษณ์นี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะได้วีซ่าตรงตามความต้องการของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

การปฏิบัติตนในช่วงระหว่างพำนักที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาสามารถพำนักในสหรัฐอเมริกาได้นานถึง 4 เดือน ในช่วงระยะเวลาของการทำงานและสามารถอยู่ต่อได้อีก 1 เดือน ในฐานะนักท่องเที่ยว หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นลงนักศึกษาจะต้องเดินทางกลับมาศึกษาต่อยังประเทศของตนเอง รายได้ที่ได้จากการทำงานภาคฤดูร้อนนี้ ผู้สมัครจะได้ค่าจ้างที่หักภาษีแล้ว และผู้สมัครสามารถเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้หลังจากเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
เวลาทำการ:
 วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 – 20:00 (ยกเว้นวันหยุด)
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย)
(703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย

  • อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์  ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา
  • กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
  • กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
  • อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
  • ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
  • บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
  • วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
  • อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด

รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ