ข้อมูลวีซ่าชั่วคราว

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รับทราบกำหนดขีดเส้นตายที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้นักเดินทางทุกท่านต้องมีหนังสือเดินทางที่สามารถอ่านได้โดยเครื่อง ภายในวันที่ 24 พ.ย 2558 อย่างไรก็ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ไม่ได้กำหนดบังคับว่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมีหนังสือเดินทางประเภทดังกล่าว ตราบใดที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้

ข้อมูลวีซ่าชั่วคราว

ทางแผนกกงสุลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีความสนใจจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการสมัครวีซ่าในแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับท่าน

บุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นวีซ่า ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อไปประชุม ท่องเที่ยว หรือไปเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาต่างๆจะต้องมีวีซ่าชั่วคราว โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปสหรัฐฯของท่านจะเป็นตัวกำหนดว่าท่านจะต้องมีวีซ่าชั่วคราวประเภทใดก่อนออกเดินทาง

ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบประเภทวีซ่าที่ท่านต้องยื่นขอ โดยจะต้องระบุสัญชาติของท่านตามหนังสือเดินทางที่ท่านใช้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน

สำหรับวิธีการในการสมัครวีซ่าชั่วคราวและการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า กรุณา (PDF 259) คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลในแต่ละขั้นตอน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าสหรัฐฯ เอกสารประกอบการสมัครวีซ่า และขั้นตอนในการสมัครวีซ่า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th ในกรณีที่ท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการวีซ่าสหรัฐฯได้ทางอีเมล support-thailand@ustraveldocs.com หรือโทรขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลได้ที่หมายเลข 02-105 4110 ในวันจันทร์ – ศุกร์ที่เป็นวันทำการของสถานทูต ระหว่างเวลา 8:00-20:00

โปรดทราบ

ทางสถานทูตขอเน้นว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯทุกท่านควรเผื่อเวลาในการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และไม่ควรทำการจองตั๋วเครื่องบินหรือวางแผนการเดินทางใดๆที่ยกเลิกไม่ได้ ก่อนที่ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าสหรัฐฯเรียบร้อยแล้ว โดยสถานทูตจะไม่มีการสัมภาษณ์วีซ่าในวันหยุดของสถานทูต

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
เวลาทำการ:
 วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 – 20:00 (ยกเว้นวันหยุด)
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย)
(703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com

.

ข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์

 • กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
 • นำหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า และรูปถ่ายจำนวน 1 ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาได้ 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือและปิดเครื่องก่อนเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย

 • อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์  ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา
 • กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
 • กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
 • อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
 • ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
 • บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
 • วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 • อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด

รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ