วีซ่า

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้สมัครวีซ่าเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบกับการเปิดให้บริการสัมภาษณ์วีซ่าของทางสถานทูตฯ ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อกำหนดในท้องถิ่น แต่ยังรวมถึงการล็อคดาวน์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การจำกัดการเดินทาง ระเบียบการกักตัว และมาตรการของทางสถานทูตฯ และสถานกงสุลในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย ข้อจำกัดทั้งหมดนี้ทำให้ทางสถานทูตฯ สามารถเปิดให้บริการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้จำนวนจำกัด สำหรับผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวหากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทาง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อยื่นคำร้องขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าอย่างเร่งด่วนที่ https://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-expeditedappointment.aspโปรดทราบว่าทางสถานทูตฯ จะพิจารณาคำร้องขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าอย่างเร่งด่วนเป็นรายกรณี สำหรับคำร้องขอวีซ่าบุตรบุญธรรม กรุณาติดต่อ visasbkk@state.gov เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการดำเนินเรื่องขอรับบุตรบุญธรรมในปัจจุบัน

ผู้สมัครอาจสามารถยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visarenew.asp โปรดศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนที่จะทำการส่งเอกสารเพื่อยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์

ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรื่องการกลับมาเดินทางทั่วโลกได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ประธานาธิบดีไบเดนได้ออกประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรื่อง “ประกาศเรื่องการกลับมาเดินทางทั่วโลกได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ซึ่งประกาศข้อกำหนดการฉีดวัคซีนที่มีผลบังคับใช้ทั่วโลกสําหรับนักเดินทางต่างชาติที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคน  ข้อกำหนดนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19นี้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อยกเว้นเนื่องจากเหตุผลด้านมนุษยธรรม กรุณาคลิกที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/safely-resuming-travel-by-vaccine-requirement-and-rescission-of-travel-restrictions.html

ยกเลิกการแสดงผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนการเดินทาง

เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:01 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกเป็นต้นไป ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) ยกเลิกคำสั่งให้สายการบินหรือผู้โดยสารอากาศยานประเภทต่างๆ แสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบหรือ ใบรับรองแพทย์กรณีหายจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเดินทางไปยังสหรัฐฯ

หมายเหตุ: คำสั่งของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) ว่าด้วยการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนของผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ ซึ่งถือวีซ่าชั่วคราวที่ต้องการจะเดินทางไปยังสหรัฐฯ ยังมีผลบังคับใช้อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อย ดูได้ที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารทางอากาศ

ผู้เดินทางที่เกิดในสหรัฐฯ และผู้ที่ถือสองสัญชาติโดยมีสัญชาติสหรัฐฯ ต้องเดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา

ในส่วนนี้ ท่านจะสามารถอ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการขอวีซ่าชนิดที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเดินทางไปสหรัฐฯ ของท่าน

สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว โปรดไปที่วีซ่าชั่วคราว สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อการอยู่อาศัยถาวร โปรดไปที่วีซ่าถาวร

โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาต้องได้รับวีซ่าสหรัฐอเมริกาก่อน   วีซ่านี้จะติดไว้ในหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง ทั้งนี้ หนังสือเดินทางคือเอกสารการเดินทางที่ออกโดยประเทศที่ผู้เดินทางมีสถานะเป็นพลเมือง

ผู้เดินทางต่างชาติบางคนอาจมีสิทธิ์เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าหากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการเดินทางโดยไม่ใช้วีซ่า  เนื้อหาทั้งหมดของหมวดวีซ่า (Visa) บนเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา

(หมายเหตุ – พลเมืองอเมริกันไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าสหรัฐอเมริกาในการเดินทาง แต่เมื่อวางแผนเดินทางไปต่างประเทศอาจต้องใช้วีซ่าที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่ประสงค์เดินทางเยือน)

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 – 20:00 (ยกเว้นวันหยุด)
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย)
(703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาบริหารจัดการกระบวนการวีซ่าอย่างเข้มงวดแต่ยุติธรรมเพื่อปกป้องสหรัฐอเมริกาอย่างดีที่สุด  เรายึดมั่นในความเปิดเผยที่จำเป็นยิ่งซึ่งเป็นคุณลักษณะของสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไป  เรายินดีต้อนรับและส่งเสริมการเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา

เราสัญญาต่อผู้สมัครขอรับวีซ่าว่า…

 • • เราจะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพและศักดิ์ศรี แม้ในกรณีที่เราไม่สามารถอนุมัติวีซ่าแก่ท่านได้
 • • เราจะปฏิบัติต่อท่านในฐานะปัจเจกบุคคลและถือว่ากรณีของท่านเป็นกรณีเฉพาะบุคคล
 • • เราจะระลึกว่า สำหรับท่านแล้ว การสัมภาษณ์วีซ่าอาจเป็นประสบการณ์ใหม่น่ากังวลที่อาจทำให้ท่านรู้สึกประหม่าได้
 • • เราจะใช้เวลาที่มีจำกัดสำหรับสัมภาษณ์เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของแผนการและวัตถุประสงค์การเดินทางของท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • • เราจะใช้ทรัพยากรของเราที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้สมัครทุกคนอย่างยุติธรรมให้สามารถนัดสัมภาษณ์เพื่อเดินทางทันเวลาสำหรับธุรกิจ การศึกษา และเหตุจำเป็นอื่นๆ
 • • เราจะเผยแพร่ข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอวีซ่าและขั้นตอนการสมัครไว้บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของเราทุกเว็บไซต์
 • • เราจะให้ข้อมูลเวลารอนัดสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลทุกแห่งโดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://travel.state.gov
 • • เราจะอธิบายเหตุผลกรณีปฏิเสธออกวีซ่าแก่ท่าน

นอกจากนี้ 

 • • หากท่านเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเราจะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้นัดสัมภาษณ์วีซ่าและหากท่านได้รับการอนุมัติเราจะออกวีซ่าให้ทันเริ่มศึกษา
 • • สำหรับผู้เดินทางฉุกเฉินด้วยสาเหตุทางการแพทย์และมนุษยธรรม เราจะเร่งรัดการดำเนินการสำหรับผู้ที่เผชิญกรณีฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต
 • • สำหรับผู้เดินทางเพื่อธุรกิจ เราจะจัดกลไกที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเดินทางเพื่อธุรกิจ และดำเนินการเร่งรัดในกรณีที่มีข้อน่ากังวลต่อธุรกิจอเมริกัน

ในขณะเดียวกัน เราคาดหวังว่า ผู้สมัครขอวีซ่าจะ…

 • • วางแผนการเดินทางและสมัครขอวีซ่าล่วงหน้านานเท่าที่เป็นไปได้
 • • กรอกเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
 • • พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนการการเดินทาง
 • • เตรียมตัวรับการสัมภาษณ์ โดยสามารถอธิบายเจตนาของท่านได้อย่างรวบรัดและชัดเจน