อเมริกาเลือกตั้งกันอย่างไร? โดยวีโอเอไทย

วิดิโอนำเสนอและอธิบายกระบวนการการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดย Voice of America ภาคภาษาไทย.

อเมริกาเลือกตั้งกันอย่างไร? ตอนที่ 1 ก้าวแรกของการสมัครประธานาธิบดี

[English version]

อเมริกาเลือกตั้งกันอย่างไร? ตอนที่ 2 ระดมทุนหาเสียง

[English version]

อเมริกาเลือกตั้งกันอย่างไร? ตอนที่ 3 ผลสำรวจประชามติและการโต้อภิปราย

[English version]

อเมริกาเลือกตั้งกันอย่างไร? ตอนที่ 4 เลือกตั้งขั้นต้น คอคัสและไพร์มแมรี

[English version]