วิดีโอ: ประวิติศาสตร์ศาลาเฉลิมพระเกียรติและศาลาไทยในสถานทูตสหรัฐฯ

ในขณะที่สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยกำลังก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ เราก็อนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญไปควบคู่กัน โดยศาลาเฉลิมพระเกียรติและศาลาไทย ซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2531 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะยังคงเป็นองค์ประกอบอันโดดเด่นภายในบริเวณของสถานทูตหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น

ศาลาเฉลิมพระเกียรติและศาลาไทยในสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สารคดีสั้นนี้แสดงถึงความสำคัญของศาลาทั้งสองหลัง เน้นย้ำไมตรีที่แน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯ และไทยผ่านการทูตวัฒนธรรม แสดงความเคารพที่เรามีต่อวัฒนธรรมไทยและความขอบคุณต่อภาคีชาวไทยของเรา ตลอดจนร่วมปกป้องคุ้มครองธรรมเนียมทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รูปแบบอื่น ๆ ที่สำคัญต่อบรรดาประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานทูตสหรัฐฯ และชุมชนทั่วโลก

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบ 10 ปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปีพ.ศ. 2555 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของสถานทูตสหรัฐฯ ที่นี่