ภาพยนตร์สารคดีรำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2503

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาขอเสนอบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งมิตรภาพระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสหรัฐอเมริกา

ชุดที่ 2 “รำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2503

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2503 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ทรงเยี่ยมชมสวนสนุก “ดิสนีย์แลนด์” ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีนายวอลท์ ดิสนีย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2503 ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนเฮาร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นครหลวงของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรก พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและคำปราศรัยของประธานาธิบดีไอเซนเฮาร์ต่างเน้นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย

สหรัฐอเมริกามีธรรมเนียมจัดงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการต้อนรับแขกต่างประเทศระดับสูงที่เดินทางมาเยือนสหรัฐฯ ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนเฮาร์และรองประธานาธิบดีนิกสันได้จัดงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ทำเนียบขาว เนื่องในวาระเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2503

หนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ วาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำรัสต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2503 โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าใคร่ทราบว่า ในประเทศนี้ ประชาชนหลายล้านคนซึ่งมีชาติพันธุ์ ประเพณีและความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันนั้นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสรีและมีความปรองดองอย่างผาสุกได้อย่างไร”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติด้วย “ขบวนพาเหรดสายรุ้ง” ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครนิวยอร์ก ทั้งนี้ ขบวนพาเหรดสายรุ้งคือคำเรียกขานขบวนเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ที่จัดให้ตระการตายิ่งขึ้นด้วยแถบกระดาษสีสันโปรยปรายราวหิมะ ซึ่งในสหรัฐอเมริกาจะสงวนขบวนพาเหรดเช่นนี้ไว้สำหรับโอกาสพิเศษเท่านั้น การเสด็จประพาสนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2503

ขอขอบคุณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ได้กรุณาเก็บรักษาภาพยนตร์สารคดี “จาริกานุสร” ซึ่งบันทึกภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรก ภาพยนตร์นี้จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยเทพพนมภาพยนตร์ อำนวยการสร้างโดยสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ หรือปัจจุบันคือฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย