USTDA สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

USTDA สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade and Development Agency: USTDA) มอบทุนช่วยเหลือให้แก่บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยเครือเอสซีจี กลุ่มธุรกิจชั้นนำของไทย ทุนช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยยกระดับกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่บริษัทตั้งเป้าไว้ USTDA จะช่วยจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ รวมถึงการติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ทางบริษัท SCG International ได้เลือกให้บริษัท Black & Veatch Management Consulting ในรัฐแคนซัสเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาดังกล่าว

Enoh T. Ebong รักษาการผู้อำนวยการ USTDA กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง USTDA และบริษัท SCG International จะกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวของไทย อีกทั้งยังนำมาซึ่งประโยชน์อันมากมายมหาศาล รวมไปถึงการมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ความช่วยเหลือของเรายังเปิดโอกาสให้บริษัทของสหรัฐฯ ได้เป็นหุ้นส่วนกับประเทศไทย ซึ่งต้องการบริการโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศ”

การศึกษาของ USTDA จะวิเคราะห์กลยุทธ์โดยละเอียด ตลอดจนวางแผนงานเพื่อเร่งรัดการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ รวมถึงการติดตั้งสถานีชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนแบบบูรณาการ ณ สถานที่ตั้งของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างหลายร้อยแห่งของเครือเอสซีจีในประเทศไทย ความช่วยเหลือครั้งนี้ยังจะช่วยออกแบบโครงการนำร่องในสถานที่ดำเนินงาน 3 แห่งที่ SCG International จะทดสอบความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับรถขนส่งสินค้า รถตู้โดยสาร รวมไปถึงรถบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งบริษัทมียานพาหนะเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมาก

นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการร่วมกับบริษัท SCG International ซึ่งจับคู่นวัตกรรมอเมริกันกับเป้าหมายของไทยนี้ เป็นความพยายามร่วมกันในลักษณะที่เราต้องมีในช่วงเวลาสำคัญที่เราเร่งรัดการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกัน โครงการนี้ยังแสดงให้เห็นว่าความพยายามร่วมกันของเราในการแก้ปัญหาความท้าทายทั่วไปจะสามารถสร้างโอกาสให้กับทั้งบริษัทไทยและอเมริกันไ ด้อย่างไรบ้าง”

นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กล่าวว่า “ประเทศไทยและสหรัฐฯ มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความร่วมมือระหว่าง USTDA และ SCG International ในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าในไทย ได้เสริมสร้างความพยายามของเราในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่าง USTDA และภาคเอกชนของไทยต่อไป เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในวงกว้าง”

นายอบิจิต ดัตต้า กรรมการผู้จัดการของ SCG International เสริมว่า “บริษัท SCG International มุ่งมั่นเต็มที่ในการยกระดับการปฏิบัติงานตามเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนของเครือเอสซีจี โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ผมขอขอบคุณ USTDA และ Black & Veatch ที่ให้การสนับสนุน แนะแนวทาง และดำเนินงานเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ เราหวังว่าจะมีความร่วมมือที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต”

โครงการนี้ช่วยให้เป้าหมาย Global Partnership for Climate-Smart Infrastructure ของ USTDA รุดหน้า ซึ่งเป็นการเชื่อมอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เข้ากับโครงการด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดและการขนส่งที่สำคัญ ๆ ในตลาดเกิดใหม่

###

สำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade and Development Agency) หรือ USTDA ช่วยให้เกิดการสร้างงานในบริษัทของสหรัฐฯ ผ่านทางการส่งออกสินค้าและบริการให้แก่โครงการด้านการพัฒนาที่สำคัญ ๆ ในเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่ USTDA เชื่อมโยงธุรกิจของสหรัฐฯ กับโอกาสการส่งออกโดยให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมการดำเนินงานในโครงการและการสร้างความเป็นหุ้นส่วน ซึ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศภาคี

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก Paul Marin | (703) 875-4357