USTDA ช่วยไทยสู้มะเร็ง

USTDA ช่วยไทยสู้มะเร็ง

องค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (USTDA) ประกาศว่าได้มอบทุนช่วยเหลือแก่บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ของไทย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์มะเร็งระดับภูมิภาคใน จ.ชลบุรี ความช่วยเหลือของ USTDA ในครั้งนี้จะขับเคลื่อนเป้าประสงค์ของ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน และประเทศไทยในการช่วยให้ผู้คนหลายแสนคนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างเข้าถึงการดูแลรักษามะเร็งระดับโลกได้

“การปรับปรุงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในประเด็นที่ USTDA ให้ความสำคัญในประเทศไทยและเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่น ๆ ทั่วโลก” อีโน ที. อีบอง ผู้อำนวยการ USTDA กล่าว “โครงการนี้จะช่วยให้บริษัทสหรัฐฯ มีโอกาสมากมายในการนำเสนอบรรดาเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ล้ำสมัยซึ่งศูนย์มะเร็งต้องการ”

การศึกษาของ USTDA จะช่วยให้ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน มีข้อมูลและผลการวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศูนย์มะเร็งแห่งใหม่ในระยะต่าง ๆ โดยศูนย์แห่งนี้จะช่วยผลักดันความมุ่งหมายของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นส่วนแรกของการพัฒนาโครงการ “เมดิทาวน์” แบบครบวงจรของอมตะด้วย

“การสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก USTDA ควรแก่เวลา เนื่องจากเป็นหมุดหมายสำคัญสู่การพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ของไทย ร่วมกับภาคีทางยุทธศาสตร์ของเรา นั่นคือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์) และโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล และเราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับภาคีศูนย์มะเร็งระดับโลกในสหรัฐฯ ด้วย” วิกรม กรมดิษฐ์ ประธาน บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน กล่าว

ลีน่า อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน เสริมว่า “ศูนย์แห่งนี้จะให้บริการด้านการแพทย์ระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติกับผู้นำอุตสาหกรรมด้านสำคัญ ๆ เช่น การผลิตยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัย สหรัฐฯ มีความเป็นเลิศระดับสากลในฐานะผู้นำด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพันธุกรรมบำบัดและเซลล์บำบัด การศึกษาครั้งนี้จะยกระดับความร่วมมือของเรากับผู้ให้บริการชั้นนำด้านการดูแลรักษามะเร็งของสหรัฐฯ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งในเอเชียเข้าถึงวิธีการรักษาใหม่ ๆ ได้มากขึ้น”

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เกว็น คาร์ดโน กล่าวว่า “โรคระบาดใหญ่แสดงให้เราทั้งหลายเห็นแล้วว่า การให้การดูแลทางการแพทย์ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับสูงสุด และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งก็เช่นเดียวกัน ด้วยการดำเนินงานผ่าน USTDA รัฐบาลสหรัฐฯ ภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับไทยเพื่อส่งเสริมโซลูชันอันทันสมัยของสหรัฐฯ ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งเพื่อเสริมสร้างระบบสุขภาพของไทย”

ความช่วยเหลือที่ USTDA มอบให้แก่ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จะขับเคลื่อนหนึ่งในเสาหลักของกรอบความร่วมมือ Partnership for Global Infrastructure and Investment ภายใต้รัฐบาลไบเดน-แฮร์ริส ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพโลกผ่านการลงทุนในบริการสาธารณสุขที่เน้นผู้รับบริการ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อฟื้นฟูโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศในพื้นที่ จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

บริษัทของสหรัฐฯ ที่สนใจส่งข้อเสนอสำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้นี้ สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.ustda.gov/work/bid-on-an-overseas-project