USTDA ยกระดับการรีไซเคิลพลาสติกในไทย

USTDA ยกระดับการรีไซเคิลพลาสติกในไทย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม องค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (USTDA) มอบทุนสนับสนุน 695,820 เหรียญสหรัฐ แก่บริษัทวีเอโอ เอเนอร์จี จำกัด เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโรงงานรีไซเคิลพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งจะเสริมสร้างการดำเนินงานด้านการจัดการขยะของไทย ตลอดจนลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

“USTDA สนับสนุนเป้าหมายที่ท้าทายของไทยในการต่อสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากมลพิษขยะพลาสติก” อีโน ที. อีบอง ผู้อำนวยการ USTDA กล่าว “ความช่วยเหลือของเราจะขับเคลื่อนการลงทุนในภาคเอกชนสำหรับเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติกที่ล้ำสมัย ซึ่งบริษัทของสหรัฐฯ มีความพร้อมที่จะหยิบยื่นให้กับไทย”

การศึกษาของ USTDA จะช่วยให้บริษัทวีเอโอ เอเนอร์จี สามารถพัฒนาโรงงานที่แปรรูปขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ที่ใช้อุณหภูมิสูง ซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างน้ำมันไพโรไลซิส เป็นทางเลือกของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้กันมานานและสามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ โรงงานแห่งนี้จะช่วยลดการปล่อยแก๊สโดยเลิกใช้วิธีการจัดการขยะพลาสติกแบบเดิม เช่น การเผา ตลอดจนตอบสนองความต้องการรีไซเคิลพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี

โครงการนี้ยังจะช่วยยกระดับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ของไทย เพื่อการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งโมเดลดังกล่าวมุ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปลงโฉมประเทศให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคพลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพ เช่นเดียวกับภาคการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“มลพิษขยะพลาสติก โดยเฉพาะขยะพลาสติกในมหาสมุทร ไม่มีพรมแดนทางการเมือง และการแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือระดับสากล” อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เกว็น คาร์ดโน กล่าว “รัฐบาลสหรัฐฯ ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับไทยผ่าน USTDA ในการคิดหาโซลูชันล้ำสมัย เพื่อให้มหาสมุทรของเราปราศจากขยะพลาสติก และสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย”

คุณอาวินาช ชูกานี่ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัทวีเอโอ เอเนอร์จี เสริมว่า “บริษัท วีเอโอ เอเนอร์จี กำลังทำงานร่วมกับ USTDA เพื่อคิดค้นโซลูชันล้ำสมัยในการลดมลพิษขยะพลาสติกในสเกลใหญ่ ทีมของ USTDA ในกรุงเทพฯ และวอชิงตันได้ช่วยเราอย่างมากในการพัฒนาแพลตฟอร์ม และยังคงสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลพลาสติกจำนวนมหาศาลในไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

โครงการนี้ช่วยให้เป้าหมาย Global Partnership for Climate-Smart Infrastructure ของ USTDA รุดหน้า ซึ่งเป็นการเชื่อมอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เข้ากับโครงการด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดและการขนส่งที่สำคัญ ๆ ในตลาดเกิดใหม่

บริษัทของสหรัฐฯ ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้นี้ สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.ustda.gov/work/bid-on-an-overseas-project

###

องค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade and Development Agency) หรือ USTDA ช่วยให้เกิดการสร้างงานในบริษัทของสหรัฐฯ ผ่านทางการส่งออกสินค้าและบริการให้แก่โครงการด้านการพัฒนาที่สำคัญ ๆ ในเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่ USTDA เชื่อมโยงธุรกิจของสหรัฐฯ กับโอกาสการส่งออกโดยให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมการดำเนินงานในโครงการและการสร้างความเป็นหุ้นส่วน ซึ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศภาคี

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก Paul Marin | (703) 875-4357