เรือ USS Rafael Peralta มีกำหนดเยือนประเทศไทย

เรือ USS Rafael Peralta มีกำหนดเยือนประเทศไทย

เรือ USS Rafael Peralta (DDG 115) จะเยือนประเทศไทยตามกำหนดในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2566 การเข้าเยี่ยมท่าของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับไทยในด้านความมั่นคง ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเรือ USS Rafael Peralta จะร่วมการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากกองทัพเรือไทย นอกจากนี้ การเข้าเยี่ยมท่ายังเปิดโอกาสให้ทหารเรือสหรัฐฯ ได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนสัมพันธ์อีกด้วย

เรือ USS Rafael Peralta ซึ่งบังคับการโดย นาวาโท ชาร์ลส์ คูเปอร์ ได้ออกเดินทางจากเมืองโยโกสุกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปฏิบัติการทั่วไปในเดือนพฤษภาคม 2566 และตั้งแต่นั้นมา ได้มีส่วนในการฝึกร่วมผสมหลายครั้งกับภาคีและพันธมิตรทั่วภูมิภาค

หมายเหตุ: ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมเรือขณะเทียบท่าในประเทศไทย

อ่านข่าวสารของกองเรือเฉพาะกิจ 70 ได้ที่ https://www.dvidshub.net/unit/TF70CSF-5