รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนรัฐบาลไทยในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 สหรัฐอเมริกามอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลค่ารวมประมาณ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่องานด้านการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสหรัฐฯ และไทยที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ฌอน โอนีลล์ ร่วมกับนายจอห์น กรินดีน หัวหน้าสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ เป็นผู้มอบอุปกรณ์ให้กับพล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐฯ มอบให้ไทย อาทิ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Dell จำนวน 17 เครื่อง และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะยี่ห้อ Dell จำนวน 7 เครื่อง เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย-สหรัฐฯ ได้ใช้งานเพื่อต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดในไทย ซึ่งหน่วยสืบสวนพิเศษ (SIU) สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) ประจำเชียงใหม่นี้ เป็นหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ผ่านการคัดสรรและคัดกรอง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 5 ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การข่าวของ DEA ทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ SIU ทั้งในฐานะเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำด้านการสืบสวนสอบสวน จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ไทย ภารกิจของโครงการ SIU คือ การจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และให้ความช่วยเหลือหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจในไทยได้ริเริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนด้านการค้ายาเสพติดที่ซับซ้อนและดำเนินการให้บรรลุผล โดยจะต้องอาศัยการพัฒนาการปฏิบัติการร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน  ทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหมายในการ กำหนดเป้าหมาย ขัดขวาง และทำลายองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดรายใหญ่ระหว่างประเทศ รวมถึงดำเนินคดีกับองค์กรเหล่านี้

“สหรัฐฯ ภูมิใจที่ได้สนับสนุนไทยในการหยุดผู้ลักลอบค้ายาเสพติดที่พยายามทำร้ายครอบครัวและชุมชนของเราในไทยและสหรัฐฯ” กงสุลใหญ่โอนีลล์กล่าว “ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสหรัฐฯ และไทยเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนของเราทั้งสองประเทศ”

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมจากงานได้ที่ https://photos.app.goo.gl/dHt7ZjrPMBbuRU87A