ผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เดินทางเยือนไทย 23-25 มีนาคม 2565

พลเอก ชาร์ลส์ ฟลินน์ ผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก จะมาเยือนไทยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่กองทัพบกไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคมนี้ โดยจะเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกหนุมานการ์เดียน ซึ่งเป็นการฝึกผสมระดับทวิภาคีประจำปีระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก นอกจากนี้ พล.อ. ฟลินน์ ยังจะเยี่ยมชมสถานที่จัดกิจกรรมความร่วมมือซึ่งมีสำคัญระหว่างกองทัพสหรัฐฯ และไทยอีกหลายแห่ง ทั้งนี้ พล.อ. ฟลินน์ มีความผูกพันกับไทยเป็นพิเศษผ่านความร่วมมือหลายครั้งนับตั้งแต่การเยือนไทยครั้งแรกในปี 2540 เมื่อครั้งยังเป็นพันตรี เพื่อเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์

การเยือนไทยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อเนื่องของเราที่จะยกระดับวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มความซับซ้อนของการฝึกซ้อมทางทหาร สนับสนุนการพัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัย และส่งเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง นอกจากนี้ พล.อ. ฟลินน์ จะเดินทางไปยังชาติภาคีอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย