องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกันสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกันสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

สำหรับเผยแพร่ทันที 

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และดร. สตีเว่น จี. โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ได้ลงนามในเอกสารหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ USAID จะร่วมกันมอบความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการพัฒนาผ่านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ดังกล่าวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีงบประมาณดำเนินการจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดร. โอลีฟ กล่าวว่า “ในระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐฯ และไทยได้ขยายครอบคลุมโครงการการพัฒนาในหลากหลายสาขา หุ้นส่วนยุทธศาสตร์มูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนถึงการบรรลุผลในความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ความสำเร็จของโครงการและการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมาจะสนับสนุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ USAID ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมถึงจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างไทยและประเทศหุ้นส่วนอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย”

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเน้นย้ำว่า “การลงนามในเอกสารหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ USAID แสดงถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยและสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของไทยและสหรัฐฯ เกื้อหนุนและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ดังที่เห็นได้จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาในไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยและสหรัฐฯ จะร่วมกันเร่งผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้พัฒนาและต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่มีมายาวนานกว่า 200 ปี ในทุกด้าน และจะใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างกันของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ USAID เพื่อรับมือความท้าทายด้านการพัฒนาในภูมิภาคในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่ https://flic.kr/s/aHsmWoSfnS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย
วิรพร ศรีสุวรรณวัฒนา
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรอาวุโส
โทร. 089 811 0106 หรืออีเมล wsrisuwanwattana@usaid.gov

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เมษ สุวรรณตรา
นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)
โทร. 02 203 5000 ต่อ 41012 หรืออีเมล ma.suwantra@mfa.mail.go.th