สหรัฐฯ มอบอุปกรณ์เพิ่มเติมในการตรวจวินิจฉัยและการฉีดวัคซีนให้แก่ไทยเพื่อต่อสู้โรคโควิด-19

สหรัฐฯ มอบอุปกรณ์เพิ่มเติมในการตรวจวินิจฉัยและการฉีดวัคซีนให้แก่ไทยเพื่อต่อสู้โรคโควิด-19

สำหรับเผยแพร่ทันที

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

วันนี้ สหรัฐฯ มอบอุปกรณ์เพิ่มเติม มูลค่ากว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (49.5 ล้านบาท) เพื่อช่วยไทยต่อสู้โรคโควิด-19

นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ส่งมอบอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด-19 และอุปกรณ์การฉีดวัคซีนให้แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี การส่งมอบอุปกรณ์ในนามขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development: USAID) ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR และตรวจหาการกลายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี NGS (Next Generation Sequencing) อุปกรณ์สำหรับการฉีดวัคซีน และชุดป้องกันร่างกายส่วนบุคคล

“การสนับสนุนของเราสะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ และรัฐบาลไทยในการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด การส่งมอบเวชภัณฑ์จากชาวอเมริกันในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อปกป้องประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ในขณะที่ไทยรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกล่าสุด” อุปทูตฮีธกล่าว

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ นี้จะช่วยให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รวมถึงลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด-19 การสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มเติมในการตรวจวินิจฉัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ จะช่วยสนับสนุนความพยายามของไทยในการลดอัตราการระบาด การตรวจหาการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และยกระดับการรับมือกับโรคระบาดของรัฐบาลไทย

จนถึงปัจจุบัน USAID ได้มอบความช่วยเหลือในการรับมือกับโรคโควิด-19 ให้แก่รัฐบาลไทยแล้วกว่า 12.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (409 ล้านบาท) นอกเหนือจากการสนับสนุนวัคซีนชนิด mRNA ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจำนวน 2.5 ล้านโดส และความช่วยเหลือด้านโรคโควิด-19 อื่น ๆ มูลค่าหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐ (หลายร้อยล้านบาท) ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในทศวรรษที่ผ่านมา USAID ให้การสนับสนุนไทยมาตลอด โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพในการวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ในช่วงแรกของการระบาด ความร่วมมือนี้มีส่วนช่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย นอกจากนี้ USAID ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทย สื่อสารข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติและบุคคลในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่า 117,000 คน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการวินิจฉัยและกำลังคนในการตรวจโรค

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มอบความช่วยเหลือให้แก่ไทยแล้วเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (33,000 ล้านบาท) ทั้งนี้เกือบ 212 ล้านเหรียญสหรัฐ (7,000 ล้านบาท) เป็นความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการส่งมอบความช่วยเหลือล่าสุดนี้ด้วย สหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อยุติการระบาดของโรคโควิด-19 บรรเทาผลกระทบอันเลวร้ายต่อสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนฟื้นฟูความพร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคต

ดาวน์โหลดภาพได้ที่ https://flic.kr/s/aHBqjzBqS9