สหรัฐอเมริการ่วมมือกับประเทศไทยต่อสู้การระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ สหรัฐอเมริกาส่งมอบวัคซีน mRNA ของโมเดอร์นาจำนวน 1 ล้านโดส เพื่อช่วยชีวิตผู้คนและสนับสนุนการต่อสู้โรคโควิด-19 ของไทย

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ, นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีรับวัคซีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐฯ ได้มอบวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ของไฟเซอร์จำนวน 1.5 ล้านโดสให้แก่ไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

“การจัดส่งครั้งใหม่นี้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนที่สหรัฐฯ มีให้แก่ไทยขณะที่เราทั้งสองชาติยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อเอาชนะการระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้ วัคซีนล็อตแรกของเราได้ช่วยไทยควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และล็อตที่สองนี้จะช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนประชากรให้ได้ร้อยละ 70 ภายในเดือนมกราคม อันเป็นการปูทางสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ” อุปทูตไมเคิล ฮีธ กล่าว

วัคซีนโมเดอร์นาที่สหรัฐฯ มอบให้จะช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีนของไทยในขณะนี้ และเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนระหว่างที่ไทยดำเนินการตามแผนการเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สหรัฐฯ และไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่พิเศษมาตั้งแต่การลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์เมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว ในปัจจุบันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของเรายิ่งเข้มแข็งขึ้น และสหรัฐฯ กลายเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทย เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของราชอาณาจักรไทย ผ่านการมอบวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การส่งมอบวัคซีนครั้งล่าสุดนี้ต่อยอดจากการลงทุนในไทยของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าความช่วยเหลือรวมกว่า 1,000 ล้านเหรียญตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้เป็นทุนสนับสนุนด้านสุขภาพเกือบ 214 ล้านเหรียญ นอกจากวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2.5 ล้านโดสแล้ว สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องแก่ไทยเป็นมูลค่ารวมหลายสิบล้านเหรียญ นับตั้งแต่ที่โรคโควิด-19 เริ่มระบาด

สหรัฐฯ ทำงานร่วมกับภาคีทั่วโลกเพื่อหยุดยั้งผลกระทบที่รุนแรงในด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 250 ล้านโดสไปยังกว่า 100 ประเทศ ประธานาธิบดีไบเดนมุ่งมั่นในการกระจายวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไปถึงมือผู้คนทั้งหลายบนโลกใบนี้

การมอบวัคซีน mRNA รวม 2.5 ล้านโดสให้แก่ไทย และอีกหลายล้านโดสแก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย จะช่วยให้ไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเร่งฉีดวัคซีน ทำให้ผู้คนปลอดภัย และผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับโลก

วัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโมเดอร์นา ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ร่วมกับสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ สหรัฐฯ (NIAID) และสำนักงานวิจัยและพัฒนาชีวการแพทย์ขั้นสูง (BARDA) ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาของทั้งสหรัฐฯ และไทย รวมถึงองค์การอนามัยโลก ได้รับรองการใช้วัคซีนดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดรูปถ่ายและวิดีโอได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13uLiTr1fCpZ4V7GIZnMvK8dSSEE5YIU8