สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม YSEALI Summit ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่จังหวัดภูเก็ต

เอกสารข่าว
สำหรับเผยแพร่ทันที
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Summit ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่จังหวัดภูเก็ต

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Summit ประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 กันยายนถึง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผู้นำรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 18 ถึง 35 ปี จำนวน 150 คน จากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และประเทศติมอร์-เลสเต เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ การประชุม YSEALI Summit ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) โดยเน้นประเด็นการเติบโต นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมระดับสูงด้านการเป็นผู้นำ ค้นหาวิธีขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค และกับผู้เยี่ยมเยือนจากสหรัฐฯ ในการประชุมครังนี้ยังจัดให้มีการตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ “Common Tides” ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลา 75 ปีที่ผ่านมา

“YSEALI เป็นโครงการอันโดดเด่นของสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และภูมิภาคนี้” นางมารี รอยซ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กล่าว โดยนางรอยซ์ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิธีต้อนรับและพิธีเปิดด้วย

โครงการ YSEALI เปิดตัวครั้งแรกในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียน พร้อมสนับสนุนผู้นำรุ่นเยาว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยกระดับทักษะความเป็นผู้นำและเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ คนรุ่นใหม่ในภูมิภาค ทั้งยังส่งเสริมชุมชนผู้นำด้านกิจการพลเมือง เศรษฐกิจ และองค์กรนอกภาครัฐในอาเซียน ซึ่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญร่วมกัน

การประชุม YSEALI Summit เน้นย้ำจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อเสาสังคมวัฒนธรรมภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สหรัฐฯ – อาเซียน การประชุม YSEALI Summit ในปีนี้นับเป็นการรวมตัวกันครั้งที่ 6 ของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Academic Fellowship, โครงการ Professional Fellowship, เวิร์กชอปในภูมิภาค และโครงการทุนสนับสนุน Seeds for the Future ของ YSEALI ทั้งนี้ การประชุมครั้งก่อนๆ ได้จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี 2557), กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (ปี 2558), เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว (ปี 2559), กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี 2560) และประเทศสิงคโปร์ (ปี 2561) นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น เครือข่าย YSEALI มีสมาชิกแล้วกว่า 142,000 คน

ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ วางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในประเทศอาเซียนต่างเผชิญอยู่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้เยี่ยมชมโครงการและสถาบันซึ่งเป็นที่รู้จักหลายแห่ง เช่น ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ไร่สับปะรดเชิงนิเวศน์ และฟาร์มเลี้ยงแพะที่ยั่งยืน ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานเพื่อลดขยะพลาสติกทางทะเลของสมาคมโรงแรมภูเก็ต ซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงแรมสัญชาติอเมริกันหลายแห่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีโอกาสวางแผนธุรกิจ และรับมอบเงินทุนระยะเริ่มต้นจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หากข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจริงทั่วทั้งอาเซียน

เชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YSEALI ได้ที่ https://asean.usmission.gov/yseali/ และติดตามการประชุมแบบเรียลไทม์ได้ทาง Facebook, Instagram และ Twitter จาก #YSEALISummit2019

สามารถดูรูปภาพจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้เข้าร่วมการประชุม YSEALI Summit ประจำปี 2562 ได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1LIKwjeDGf7o75gGi7Cb8YuOsWx9wSDMH หลังจบงาน