ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านการเมือง เดวิด เฮล เดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย ไทย พม่า และญี่ปุ่น

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักงานโฆษก
สำหรับเผยแพร่ทันที
25 เมษายน พ.ศ. 2562

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านการเมือง เดวิด เฮล เดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย ไทย พม่า และญี่ปุ่น

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านการเมือง จะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย ไทย พม่า และญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562

วันที่ 29 เมษายน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เฮล จะพบปะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซีย รวมทั้งภาคประชาสังคมและผู้นำเยาวชนที่กรุงจาการ์ตา สหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซียเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ต่อกัน และฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งความสัมพันธ์ทวิภาคีในปี 2562 นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เฮล จะพบกับผู้แทนถาวรประจำอาเซียนเพื่อยืนยันบทบาทที่สำคัญของอาเซียนในการส่งเสริมให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกมีสันติภาพและความมั่งคั่ง โดยทุกประเทศมีส่วนร่วม

วันที่ 30 เมษายน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เฮล จะพบกับเจ้าหน้าที่ของไทยและตัวแทนจากภาคประชาสังคมในกรุงเทพฯ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระดับทวิภาคี ภูมิภาค และอาเซียน รวมทั้งบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำในภูมิภาค

วันที่ 1-3 พฤษภาคม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เฮล จะเดินทางไปยังประเทศพม่าเพื่อพบกับผู้นำรัฐบาลและภาคประชาสังคมเพื่อเน้นย้ำการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกาในการเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตยในพม่า ความพยายามในการยุติความขัดแย้งและบรรลุผลในการสร้างสันติภาพและความปรองดองในประเทศ รวมทั้งทางออกของวิกฤตด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีความรุนแรงในรัฐยะไข่

วันที่ 6 พฤษภาคม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เฮล จะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล และหารือเกี่ยวกับพันธไมตรีระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น รวมถึงประเด็นความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย