สหรัฐอเมริกามอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลแก่รัฐบาลไทยเพื่อช่วยเหลือในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 9 มีนาคม 2563 — วันนี้ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย นายปีเตอร์ เอ. มัลนัค ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE) ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ณ จ. นนทบุรี การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทยในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งพบการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยการมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการตอบรับต่อคำขอของกระทรวงสาธารณสุข

วัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลดังกล่าวประกอบไปด้วยถุงมือยางไนไตร จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น เสื้อกาวน์ผ่าตัด จำนวน 5,000 ชุด หน้ากากพร้อมตัวกรองอนุภาค จำนวน 5,000 ชิ้น ถุงคลุมรองเท้า จำนวน 5,000 ชิ้น หมวกคลุมผมอนามัย จำนวน 5,100 ชิ้น กระบังเลนส์ป้องกันใบหน้า จำนวน 2,500 ชิ้น และแว่นครอบตานิรภัย จำนวน 500 ชิ้น โดยรัฐบาลไทยจะทำการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตัวดังกล่าวไปยังสถานพยาบาล ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต่อไป

“การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางพันธมิตรด้านสาธารณสุขที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานระหว่างสหรัฐฯและรัฐบาลไทย ในการจัดการกับภัยคุกคามที่มีสาเหตุุมาจากโรคติดเชื้อ” นายมัลนัคกล่าว “วัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่จำเป็นเหล่านี้จากชาวอเมริกัน จะช่วยสนับสนุนการทำงานของ บุคลากรทางการแพทย์เเละเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขของไทยในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

“บทเรียนในครั้งนี้ เราจำเป็นต้องเสริมสร้างความเเข็งเเกร่งให้กับระบบสาธารณสุข ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ยังรวมถึง ระบบสาธารณสุขทั่วโลก” นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าว “พวกเราขอขอบคุณชาวอเมริกันที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทยสามารถทำงานเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

นอกเหนือจากความช่วยเหลือฉุกเฉินในครั้งนี้และการประสานงานในภูมิภาคอาเซียนในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สหรัฐฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยในหลายโครงการเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อต่างๆในภูมิภาค เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ USAID ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อต่อสู้กับโรคไข้หวัดนกผ่านโครงการ Global Health Security