กองทัพเรือสหรัฐฯ ส่งมอบระบบอากาศยานไร้คนขับให้กองทัพเรือไทย

กองทัพเรือสหรัฐฯ ส่งมอบระบบอากาศยานไร้คนขับให้กองทัพเรือไทย

อ่าวไทย – เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. 7th Fleet) พลเรือโท คาร์ล โทมัส เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบอากาศยานไร้คนขับและไม่ติดอาวุธ RQ-21A Blackjack ให้กับกองทัพเรือไทย โดยระบบดังกล่าวออกแบบมาสำหรับการค้นหาข้อมูลข่าวกรอง เฝ้าระวัง และลาดตระเวนทางทะเล มีพิสัยทำการ 50 ไมล์ทะเล ความเร็ว 60 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง และบินติดต่อกันได้นาน 16 ชั่วโมง RQ-21A Blackjack จะเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงทางทะเลของไทยสำหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย รวมถึงการปราบปรามการค้ายาเสพติดและมนุษย์ อีกทั้งยังจะยกระดับการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพเรือสหรัฐฯ และไทยด้วย

โครงการสำหรับกองทัพเรือไทยนี้ได้รับทุนจากโครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางทะเล (MSI) ของสหรัฐฯ สำหรับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และประกอบไปด้วยอากาศยาน 5 ลำ, สถานีควบคุมภาคพื้นดิน 2 สถานี, อุปกรณ์การส่งและกลับคืน, การฝึกอบรมในสหรัฐฯ ตลอดจนที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่จะช่วยแนะนำกองทัพเรือไทยในด้านปฏิบัติการและการบำรุงรักษาระบบ

สัมพันธไมตรีระหว่างสหรัฐฯ และไทย จะทำให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเสรีและเปิดกว้าง ซึ่งสำคัญยิ่งต่อสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพของภูมิภาค

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1yal37dcZRZ-61J6YAk7oi_PAiqh9ty9L