หน่วยงานสหรัฐฯ ในประเทศไทยบริจาคอุปกรณ์ด้านการศึกษาและการแพทย์ให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลในภาคเหนือของไทย

หน่วยงานสหรัฐฯ ในประเทศไทยบริจาคอุปกรณ์ด้านการศึกษาและการแพทย์ให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลในภาคเหนือของไทย

ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 ทีมกิจการพลเรือน กองทัพบกสหรัฐฯ ได้ประสานการบริจาคเครื่องปั่นไฟ แผงโซลาร์เซลล์ คอมพิวเตอร์ และเฟอร์นิเจอร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ จ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ 76 เครื่องและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ 18 เครื่องเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียน 19 แห่งทั่วเชียงใหม่ และบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพให้แก่โรงพยาบาลแม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ลิสา บูเจนนาสได้เป็นประธานส่งมอบในพิธีบริจาคทั้งสามพิธีนี้ร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของสหรัฐฯ ในการพัฒนาการศึกษา สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขในภาคเหนือของไทย