สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษแก่ครูโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่สำหรับโครงการสองภาษาโครงการใหม่

สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษแก่ครูโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่สำหรับโครงการสองภาษาโครงการใหม่

สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับคุณครูในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนแก่ครูในโครงการสองภาษา โครงการสองภาษานี้เป็นโครงการใหม่ที่จะเริ่มสอนในโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ในปีการศึกษานี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คุณฟรานซิส เวสต์บรูก แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 27 คนในพิธีปิดโครงการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

โครงการอบรมครูครั้งนี้ริเริ่มโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุน ดำเนินการจัดอบรมโดยสถานสอนภาษาเอยูเอ เชียงใหม่ และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำ

นับตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา คุณครูจากเอยูเอได้จัดการอบรมแก่ครูคณิตศาสตร์ 14 คน และครูภาษาอังกฤษ 13 คนในด้านวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง โครงการสองภาษานี้จะเริ่มการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ในภาคการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมปีนี้

“สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐฯในประเทศไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการช่วยให้เยาวชนไทยมีโอกาสได้เป็นผู้นำในชุมชนของตนเองไม่ว่าพวกเขาจะมาจากพื้นฐานครอบครัวแบบใดก็ตาม โครงการสองภาษาโครงการใหม่นี้ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาที่ทันสมัยในโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทย” ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คุณฟรานซิส เวสต์บรูก กล่าว

“ผมขอขอบพระคุณสถานทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Regional English Language Office: RELO) และสถานสอนภาษาเอยูเอ ที่สนับสนุนการอบรมครูสำหรับโครงการสองภาษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ในครั้งนี้…เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป” นายกเทศมนตรีฯ อัศนี บูรณุปกรณ์ กล่าว

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนงบประมาณแก่โครงการเป็นจำนวนประมาณ 45,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) นอกจากโครงการนี้แล้วยังมีโครงการสอนภาษาอังกฤษในชื่อ Access อีก 5 โครงการในปีนี้ โครงการดังกล่าวจะสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่ขาดแคลน โดยจะดำเนินโครงการในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายด้วย ทั้งนี้ สถานสอนภาษาเอยูเอจะเป็นผู้ประสานงานและวิทยากรในโครงการเช่นกัน ซึ่งเห็นได้ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพในประเทศไทยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในภาคเหนือของไทย