สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยในแม่ฮ่องสอน

สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยในแม่ฮ่องสอน

สำหรับเผยแพร่ทันที
2 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประกาศมอบทุนจำนวน 220,000 เหรียญสหรัฐจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม หรือ AFCP ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อการอนุรักษ์โลงไม้โบราณที่ถ้ำผีแมนโลงลงรัก จ.แม่ฮ่องสอน

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ มอบทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนรับมอบ

เงินทุนจากโครงการ AFCP ดังกล่าวจะสนับสนุนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการบูรณะโลงไม้เก่าแก่และโบราณวัตถุอื่น ๆ ออกแบบทางเดินภายในถ้ำผีแมนโลงลงรัก ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไม้กับผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน โครงการนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่และชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมและภาคภูมิใจในมรดกของตน อีกทั้งยังจะจัดให้มีการอบรมในชุมชนเพื่อเชื่อมอดีตกับปัจจุบัน ให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทอ เครื่องเขิน งานจักสาน และการแกะสลักไม้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากการอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณแล้ว โครงการนี้จะเป็นต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ ซึ่งอาจยังผลทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น ในระดับนานาชาติ โครงการจะถือเป็นตัวอย่างของวิธีปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์ถ้ำ และวิธีการที่ชุมชนสามารถช่วยปกป้องมรดกทางโบราณคดีของตน

“โครงการนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับผู้คนในภาคเหนือและวิถีชีวิตของพวกเขาโดยผ่านทางโบราณวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรมที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ อเมริกามีความสัมพันธ์ที่หยั่งรากลึกกับไทย ดังเช่นความเคารพและรู้คุณค่าที่เรามีต่อวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของไทย” อุปทูต ไมเคิล ฮีธ กล่าว

นับตั้งแต่ปี 2544 กองทุน AFCP ได้สนับสนุนโครงการในประเทศไทยมาแล้ว 20 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยครั้งนี้เป็นโครงการ AFCP โครงการที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากที่เคยได้รับการสนับสนุนในโครงการบริหารจัดการมรดกทางโบราณคดีที่เพิงผาบ้านไร่และเพิงผาถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน และโครงการบันทึกสภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1KehJn6JOVuL4UWzQChgY9IWg_wJOxHNH