งานฉลองความเป็นเอกราชของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาให้การต้อนรับมิตรสหายทั้งชาวไทยและนานาชาติในงานฉลองครบรอบ 240 ปีแห่งความเป็นเอกราชของสหรัฐอเมริกา โอกาสนี้ยังเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปีของกรมอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. National Park Service) ด้วยนิทรรศการ “อเมริกาจากชายฝั่งสู่ชายฝั่ง (America from Sea to Shining Sea)” เอกอัครราชทูตเดวีส์กล่าวเน้นความสำคัญของระบบอุทยานแห่งชาติสหรัฐฯ ในประวัติศาสตร์อเมริกาซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงจิตวิญญาณแห่งความเป็นอเมริกัน และกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อุทยานพี่อุทยานน้องระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในประเทศไทยกับอุทยานเกรทสโมกกี้เมาเทนส์ในสหรัฐอเมริกา แขกที่มาร่วมงานมีโอกาสสำรวจแหล่งความงามและประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ของสหรัฐฯอีกทั้ง ยังได้ชิมอาหารประจำภูมิภาคต่างๆ จากทั่วสหรัฐฯ