สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือต่างประเทศเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19

แถลงการณ์
ไมเคิล อาร์. ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ

26 มีนาคม 2563

รัฐบาลสหรัฐฯ เร่งระดมทรัพยากรมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ วันนี้ผมมีความยินดีที่จะประกาศว่า สหรัฐฯ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินและด้านมนุษยธรรม มูลค่าเกือบ 274 ล้านเหรียญสหรัฐ ประชาชนชาวอเมริกันตลอดจนภาคเอกชนสหรัฐฯ ยังคงนำหน้าในการรับมือการแพร่ระบาดครั้งนี้

เงินช่วยเหลือมูลค่า 274 ล้านเหรียญสหรัฐในวันนี้ จะมอบให้กับประเทศที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่สุดในโลก 64 ประเทศ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดได้ดียิ่งขึ้น และมอบให้กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่สุดในโลก ความช่วยเหลือครั้งใหม่นี้ ได้แก่ ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินมูลค่าเกือบ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติระหว่างประเทศก้อนใหม่มูลค่า 110 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินช่วยเหลือก้อนนี้กับเงินช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน จะมอบให้กับประเทศต่างๆ ถึง 64 ประเทศที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น มาตรการรับมือของเรายังรวมไปถึงเงินมูลค่า 64 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มอบให้กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับการแพร่ระบาดในกลุ่มประชาชนที่เปราะบางที่สุดในโลก

เงินช่วยเหลือก้อนใหม่นี้เกิดขึ้นจากความเป็นผู้นำตลอดหลายทศวรรษของสหรัฐฯ ในด้านการสาธารณสุขของโลกและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ผู้เสียภาษีชาวอเมริกันได้สนับสนุนความช่วยเหลือทั่วโลกในด้านสาธารณสุข 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และด้านมนุษยธรรมอีกเกือบ 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศของเราจะยังคงเป็นประเทศผู้บริจาคด้านสาธารณสุขและด้านมนุษยธรรมรายใหญ่ที่สุด เพื่อความพยายามในการพัฒนาระยะยาวและสร้างศักยภาพของประเทศหุ้นส่วนต่างๆ ไปจนถึงความพยายามในการรับมือฉุกเฉินยามที่เผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำอีกด้วย

สหรัฐฯ จะยังคงเดินหน้าเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เงินก้อนนี้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นอกเหนือไปจากการให้เงินช่วยเหลือที่มีอยู่แล้วผ่านองค์การพหุภาคีต่างๆ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) นอกจากเงินช่วยเหลือในวันนี้แล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ลงนามในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมและการรับมือเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act) ซึ่งรวมไปถึงเงินช่วยเหลือต่างประเทศของสหรัฐฯ เพิ่มเติมอีก 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆ ทั่วโลกรับมือกับการแพร่ระบาดครั้งนี้

ด้วยเงินบริจาคและเงินช่วยเหลือรวมมูลค่ากว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งจากบรรดาธุรกิจ องค์กรนอกภาครัฐ และองค์กรการกุศลของสหรัฐฯ รวมไปถึงผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของหุ้นส่วนในต่างประเทศ เรากำลังรวมพลังในฐานะชาติเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสร้ายแรงนี้ เรายังยินดีรับเงินบริจาคที่ต่อเนื่องและไม่มีเงื่อนไขจากผู้บริจาครายอื่นๆ ด้วย เพื่อเร่งรัดความพยายามที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วโลกในการรับมือเชื้อไวรัสชนิดนี้

ความเป็นผู้นำของเราในการรับมือโรคโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งประจักษ์พยาน ที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของเรา ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ของเรา รวมไปถึงประชาชนของเรา จะยังคงเป็นผู้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก และด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ภาคเอกชน และจิตวิญญาณอันเอื้อเฟื้อของอเมริกันชน สหรัฐอเมริกาเป็นและจะยังคงเป็นผู้นำในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่อันตรายนี้ ไปจนถึงภัยคุกคามที่เชื้อโรคนี้มีต่อสาธารณสุขและความมั่นคงของโลก