สถานทูตสหรัฐอเมริการ่วมงานกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สถานทูตสหรัฐอเมริการ่วมงานกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันนี้ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (TJA) เปิดงานสัมมนาสำหรับผู้สื่อข่าว ระยะเวลา 3 วัน เกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ และเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกว่าด้วยความร่วมมือระดับทวิภาคีทุกภาคส่วนระหว่างสหรัฐฯ และไทย

ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานที่จัดงาน ผู้สื่อข่าวจำนวน 20 คนที่ได้รับคัดเลือกจากบรรดาผู้สมัครทั่วประเทศจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย และสาธารณสุข ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับวีซ่าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งสานสัมพันธ์ระหว่างประชากรของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยความหลากหลายของหัวข้อสัมมนาสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และไทยที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ไมเคิล ฮีธ กล่าวว่า “งานสัมมนานี้เป็นความร่วมมือแรกระหว่างสถานทูตสหรัฐฯ และ TJA ในลักษณะนี้ และผมรู้สึกตื่นเต้นที่ผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมจะได้ใช้เวลาสองสามวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานสถานทูตในแผนกต ่าง ๆ กับภาคีชาวไทยในทุกวันเพื่อสานต่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ สหรัฐฯ จะยังคงสนับสนุนสื่อมวลชนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสรีและแข็งขันต่อไป ดังเช่นที่เราได้ดำเนินการในทั่วโลก พวกเขาเหล่านี้ทำให้เราทันโลก สร้างเกราะป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือน อีกทั้งยังเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยด้วย”

นายมงคล บางประภา นายกสมาคม TJA กล่าวว่า งานสัมมนานี้เป็นโครงการแรกของสมาคมที่จัดขึ้นภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดย “แสดงถึงความร่วมมือที่สำเร็จลุล่วงระหว่าง TJA และสถานทูตสหรัฐฯ ในการจัดโครงการฝึกอบรมนี้ให้แก่สื่อมวลชน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมจริงที่เรากำหนดไว้เกือบเท่าตัว ซึ่งสะท้อนถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างดี ผู้สื่อข่าวไทยจะได้พัฒนามุมมองเกี่ยวกับกิจการของสถานทูตสหรัฐฯ ให้แม่นยำและครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการรายงานข่าว”

โครงการระยะเวลา 3 วันนี้ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การร่วมอภิปรายระหว่างคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วม กิจกรรมออนไลน์ที่จัดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งพำนักอยู่ในอเมริกา และการพูดคุยร่วมกับหน่วยงานสหรัฐฯ ในไทย ซึ่งได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาคีชาวไทยมานานหลายปี ผู้เข้าร่วมยังจะมีโอกาสพบปะกับศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันจากบรรดาหน่วยงานสหรัฐฯ ผู้ซึ่งจะมาอภิปรายประเด็นที่อเมริกาให้ความสำคัญ และยังจะได้เห็นตัวอย่างความร่วมมือที่สัมฤทธิ์ผลด้วย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐฯ และองค์กรสื่อมวลชนไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะการรายงานข่าว ระบุและรับมือข้อมูลบิดเบือน และทำความเข้าใจหัวข้อเฉพาะทางต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

TJA เป็นองค์กรสื่อมวลชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้ดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิของผู้สื่อข่าว ตลอดจนสร้างศักยภาพด้านวารสารศาสตร์ให้แก่สมาชิกสมาคมมาเป็นระยะเวลานาน

ดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1wEwksQ33m5ZnLQ5ub5dn4seugtUBMlBy