สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เติมไฟ เติมฝัน”

เพราะทุก ๆ วันคือวันที่เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจ สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เติมไฟ เติมฝัน” เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนข้ามเพศในไทยเมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคมที่ผ่านมา ในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทั้ง 21 คนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในงานพิทักษ์สิทธิ และร่วมกันเขียนเส้นทางขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของหญิงข้ามเพศในไทย โดยมีคุณฮั้ว ณชเล บุญญาภิสมภาร นักกิจกรรมข้ามเพศมากประสบการณ์จากสหรัฐฯ และคุณจ๊อด สุมาลี โตกทอง นักกิจกรรมเพื่อสิทธิสตรี เป็นผู้นำการสนทนา