สถานทูตสหรัฐฯร่วมฉลองวันคุ้มครองโลก

เมื่อวันที่ 22 เมษายน เอกอัครราชทูตเดวีส์พร้อมด้วยสมาชิกองค์การลูกเสือแห่งอเมริกา กอง 701 และกลุ่มกรีนทีมของสถานทูตสหรัฐอเมริการ่วมกันปลูกต้นพะยูง ต้นคูน และต้นมะลิ ชนิดละสองต้นภายในบริเวณสถานทูตฯ ตามโครงการปลูกต้นไม้ “16 trees for 2016” นอกจากนี้ สถานทูตสหรัฐฯ ยังได้เตรียมปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 10 ต้นในพื้นที่หน่วยงานอื่นของสถานทูตฯ ในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการอีกด้วย