สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่เพิ่มขีดความสามารถด้านอี-คอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการในภาคเหนือของไทย

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่เพิ่มขีดความสามารถด้านอี-คอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการในภาคเหนือของไทย

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ Amazon Global Selling Thailand จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือของไทยกว่า 80 คน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการขายสินค้าออนไลน์ ในเวิร์คช้อประหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ด้านการเงิน ตลาดออนไลน์ เครื่องมือในการซื้อขายออนไลน์ และวิธีการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในตลาดอี-คอมเมิร์ซ