สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่จัดพิธีเปิดหน้าดินสถานกงสุลแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาเริ่มการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ได้ก่อตั้งสถานกงสุลขึ้นครั้งแรกที่นี่เมื่อ 70 ปีที่แล้ว โดยออกแบบอาคารหลังใหม่ให้คงอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 70 ปี สหรัฐฯ โดยสถานกงสุลที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือแห่งนี้ ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีของไทยมายาวนานเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ต่อสู้กับการค้ายาเสพติด และสร้างงานจำนวนมาก

สถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่มีกำหนดก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี 2566 และจะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นที่สหรัฐฯ มีต่อภาคเหนือของไทยต่อไปในอนาคต โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุน 284 ล้านเหรียญสหรัฐ (8,800 ล้านบาท) และทำให้เกิดการว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นกว่า 400 คน

การออกแบบสถานกงสุลใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิทัศน์และรูปแบบการสร้างอาคารในภาคเหนือที่มีความหลากหลาย โดยผสมผสานภูมิทัศน์ที่เขียวชอุ่มเข้ากับ “ศาลา” ซึ่งมีลักษณะเป็นระเบียงเปิดโล่งเพื่อใช้จัดงานที่เป็นทางการ อาคารสำนักงานแห่งใหม่นี้ยังสะท้อนถึงลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณโดยการใช้พื้นที่สาธารณะกั้นส่วนต่าง ๆ ของอาคารออกจากกัน

สำนักงานฝ่ายศิลป์ประจำสถานเอกอัครราชทูต กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะจัดแสดงชุดผลงานหลากหลายสื่อศิลป์เป็นการถาวร ซึ่งมีทั้งภาพวาด ภาพถ่าย สิ่งทอ และประติมากรรมจากศิลปินทั้งชาวอเมริกันและชาวไทย นอกจากนี้ ยังจะจัดแสดงผลงานที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะสำหรับสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่นี้ เพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายและความรุ่มรวยของมรดกทางวัฒนธรรมของสหรัฐฯ และไทย

โครงการดังกล่าวยังมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) ระดับ Silver โดยมีองค์ประกอบที่โดดเด่นด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์และระบบน้ำที่สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเทศของไทยในการใช้พลังงานทดแทนและการพัฒนาคุณภาพอากาศ องค์ประกอบที่ยั่งยืนอื่น ๆ ได้แก่ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ การติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ตลอดจนกรอบอาคารที่ช่วยปรับลดอุณหภูมิภายใน ซึ่งประกอบด้วยหน้าต่างที่ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ และการออกแบบรูปด้านโครงสร้างโดยรอบภายนอกอาคารโดยใช้แผงบังแดด

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี กล่าวว่า “การก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ ต่อภาคีและพันธมิตรในภาคเหนือ เราชื่นชมสถาปัตยกรรมและการออกแบบล้านนา และในขณะเดียวกันก็ยังมุ่งลงทุนกับแรงงานและเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพื่อให้ไทยและอเมริกามีความยั่งยืนและมั่งคั่งยิ่งขึ้นสืบไป”

“ชาวอเมริกันและชาวไทยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันในภาคเหนืออันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจยิ่ง และเราก็หวังที่จะสานต่อความสำเร็จอีกมากมายที่เราจะบรรลุร่วมกันในภายภาคหน้า” กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ฌอน โอนีลล์ กล่าว

“การสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ยิ่งแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมถึงความไว้วางใจและความมุ่งมั่นที่เรามีต่อกันในฐานะมิตรและหุ้นส่วนที่ยาวนาน อีกทั้งยังเปิดศักราชใหม่แห่งการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในภาคเหนือ” นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว

ดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงของโครงการก่อสร้างได้ที่ https://state-low.box.com/v/NewUSConsulateCompound

ดาวน์โหลดวิดีโอการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ได้ที่ https://bit.ly/329s4bE

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภาคเหนือของไทยได้ที่ https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/chiang-mai/history/then-now/

ดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภาคเหนือของไทยได้ที่ https://state-low.box.com/v/USinNorthernThailand