ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉินสำหรับพลเมืองอเมริกัน

แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันให้บริการกรณีฉุกเฉิน-เร่งด่วนแก่พลเมือง สัญชาติอเมริกันที่ประสบเหตุฉุกเฉินต่างๆ   อาทิเช่น  เสียชีวิต  การถูกจับกุม   เจ็บป่วย   ได้รับบาดเจ็บ   บุคคลสูญหาย   อนาถา  และเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    อย่างไรก็ตามประเภทของบริการต่างๆมีจำกัด   ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบริการนั้นๆได้ที่เว็บไซด์ ของกระทรวงการต่างประเทศ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเว็บไซด์สำหรับนักท่องเที่ยว  http://travel.state.gov

พลเมืองสัญชาติอเมริกันที่ต้องการความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน-เร่งด่วน สามารถเดินทางมาด้วยตัวเองหรือโทรศัพท์มาที่แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน 66-2-205-4000 (หากโทรมาจากต่างประเทศ) หรือ 02-205-4000 (หากโทรภายในประเทศไทย) ในเวลาทำการปกติ    หลังเวลาทำการปกติควรโทรศัพท์ไปที่หมายเลขโทรศัพท์กลางของสถานทูตสหรัฐฯ 66-2-205-4000 (หากโทรมาจากต่างประเทศ) หรือ 02-205-4000 (หากโทรภายในประเทศไทย)   รวมทั้งแจ้งความประสงค์ว่าต้องการพูดสายกับเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ (Duty Officer)
ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกายังสามารถติดต่อขอความ ช่วยเหลือผ่านสำนักงานให้บริการพลเมืองที่อยู่ต่างแดน  กระทรวงการต่างประเทศ  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เช่นกัน   โดยโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-888-407-4747 ไม่ต้องเสียค่าบริการ  (หากโทรศัพท์จากต่างประเทศให้ใช้หมายเลข 1-202-501-4444)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือกรณีฉุก เฉิน-เร่งด่วนในต่างแดนได้จากเว็บไซด์ของกระทรวงการต่างประเทศ  ประเทศสหรัฐอเมริกา
https://travel.state.gov/content/passports/en/emergencies.html

เวลาทำการ

ฝ่ายบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน (American Citizen Services Unit-ACS) ของแผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา เปิดบริการในทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ  และปิดบริการทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ท่านต้องนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับบริการทั่วไปที่มิใช่เหตุฉุกเฉิน ต้องนัดทางอินเตอร์เน็ตโดยคลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข +66-2-205-4000 เมื่อโทรจากต่างประเทศ หรือที่หมายเลข 02-205-4000 เมื่อโทรภายในประเทศไทย หรือท่านอาจติดต่อฝ่ายบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันทางอีเมล์ที่ acsbkk@state.gov  หมายเลขโทรสารของฝ่ายบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันคือ +66-2-205-4103 เมื่อส่งโทรสารจากต่างประเทศ หรือ 02-205-4103 เมื่อส่งโทรสารจากในประเทศไทย

สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

ทางเข้าฝ่ายบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันอยู่ที่ เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามกับอาคารสำนักงานหลักของสถานทูตฯ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีเพลินจิต ที่อยู่ของเรา คือ

ฝ่ายบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน (ACS)
แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +662-205-4000   (จากต่างประเทศ)
โทรศัพท์ 02-205-4000       (ภายในประเทศไทย)
โทรสาร +662-205-4103
อีเมล์ acsbkk@state.gov
ทวิตเตอร์ @ACSBKK

สถานกงสุลสหรัฐฯ จังหวัดเชียงใหม่

สถานกงสุลสหรัฐฯ จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการชาวอเมริกันที่พำนักอยู่ใน 15 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ต่อไปนี้ เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์

ข้อมูลติดต่อสำหรับสถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คือ

สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 387 ถนนวิชยานนท์ จ. เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-53-107-777
โทรสาร +66-53-252-633
อีเมล์ acschn@state.gov
ทวิตเตอร์ @USConsChiangMai