การรับบุตรบุญธรรม

หากพลเมืองสัญชาติอเมริกันต้องการที่จะดำเนินการรับเด็กต่างชาติเป็นบุตรบุญธรรม  สามารถศึกษาข้อมูลทั่วไปได้ที่ เว็บไซด์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา