ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สติลเวลล์ เยือนประเทศไทย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สติลเวลล์ เยือนประเทศไทย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เดวิด อาร์. สติลเวลล์ เดินทางถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยและองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งประชุมทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคนอกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เป็นเวลารวม 4 วัน

ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ สติลเวลล์ จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก พร้อมกันกับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ โรเบิร์ต ซี. โอไบรอัน ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษและหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ สติลเวลล์ จะเข้าร่วมการประชุม Indo-Pacific Business Forum ประจำปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พร้อมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วิลเบอร์ รอสส์ ด้วย

ในการประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ สติลเวลล์จะหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และไทย ซึ่งขยายขอบเขตออกไปในหลายด้าน รวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ และไทย การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมธรรมาภิบาลตามหลักประชาธิปไตย และการผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ สติลเวลล์ จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนในฐานะแกนกลางของอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ สติลเวลล์ กล่าวว่า “ผมยินดีที่ได้กลับมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่สามในปีนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุม Indo-Pacific Business Forum และหารือกับประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคอาเซียนของเรา ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเรากับประเทศไทยและประเทศคู่เจรจาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงเป็นเสาหลักของความมุ่งมั่นที่สหรัฐฯ มีต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก”