กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกกระโดดร่มผสมและปฏิบัติการยุทธศาสตร์ทางอากาศระหว่างสหรัฐฯ-ไทย

พลร่มสังกัดกองทัพบกสหรัฐฯ และกองทัพบกไทยจะร่วมกันฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ (Strategic Airborne Operation: SAO) ณ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังการฝึกกระโดดร่ม ณ ฐานทัพ Joint Base Lewis McChord (JBLM) รัฐวอชิงตันที่กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกเป็นผู้จัดและสนับสนุนทุน ทั้งนี้ การฝึกดังกล่าวจะจัดขึ้นภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกจะต้อนรับกำลังพลกองทัพบกไทย 120 นาย ณ ฐานทัพ Joint Base Lewis McChord รัฐวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 11-23 กุมภาพันธ์ การฝึกผสมนี้จะเสริมสร้างศักยภาพของพลร่มไทยและอเมริกัน ฝึกอบรมการใช้ร่มชูชีพ T-11 ตลอดจนพัฒนาความพร้อมปฏิบัติการของกำลังพลทั้งสองฝ่าย

ในตอนท้ายของการฝึก พลร่มไทยจะฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ ณ สนามกระโดดร่ม ค่ายธนะรัชต์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ร่วมกับพลร่มสหรัฐฯ 115 นายจากกองพลน้อยที่ 4 กองทหารราบที่ 25 ฐานทัพ Joint Base Elmendorf Richardson รัฐอะแลสกา พลร่มไทยและอเมริกันจะเดินทางตรงจากรัฐวอชิงตันมายังประเทศไทยด้วยเครื่องบินลำเลียง C-17 Globemaster ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ โดยทั้งหมดจะเข้ารับการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 7 วัน รวมถึงผ่านการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนเมื่อถึงที่หมายในไทย พลร่มทุกนายจะพักอยู่ภายในพื้นที่ควบคุม ณ ค่ายธนะรัชต์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลไทย และจะไม่พบปะกับประชาชนในพื้นที่หรือบุคคลอื่นใดนอกบริเวณที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลา 7 วันดังกล่าว

การฝึกผสมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกที่ต่อเนื่องเป็นประจำระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และกองทัพไทย ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกำลังพลของเราเป็นหัวใจของพันธไมตรีด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ กับไทย อันมีรากฐานอยู่บนความทุ่มเทร่วมกันในการธำรงไว้ซึ่งภูมิภาคที่สันติ มั่งคั่ง และมั่นคง ด้วยการร่วมมือร่วมใจ สหรัฐฯ และไทยจะสามารถรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในอนาคต ซึ่งไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถกระทำได้โดยลำพัง