คำกล่าวในหัวข้อ “การมุ่งสู่อนาคตลุ่มน้ำโขงที่แข็งแกร่งและเชื่อมโยงกัน”

นายอาทุล เคชัป หัวหน้าคณะรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

การประชุมหารือเชิงนโยบายกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง

12 มกราคม 2564

ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี Nguyen Van Thao และเวียดนามที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมหารือนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ รวมถึงกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง และขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วยครับ

ในฐานะประธานอาเซียนเมื่อปีที่แล้ว เวียดนามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย ทั้งยังจัดทำวาระการประชุมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นแรงกล้า ซึ่งได้สร้างมาตรฐานระดับสูงสำหรับความเปิดกว้างและการไม่กีดกันของอาเซียน โดยรวมไปถึงการส่งเสริมพลังของสตรี แม้ว่าจะมีอุปสรรคจากโรคโควิด-19 ก็ตาม

เวียดนามยังต่อสู้เพื่อลุ่มน้ำโขงในอาเซียน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของภูมิภาคนี้ต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียน และต่อเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก

ความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อลุ่มน้ำโขง

สหรัฐฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันนี้ต่อลุ่มน้ำโขง ในเดือนกันยายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศลุ่มน้ำโขงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมด้วยเลขาธิการอาเซียน ได้เปิดตัวหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ด้วยความร่วมมือนานกว่า 1 ทศวรรษและความช่วยเหลือมูลค่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐจากอเมริกาภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง รวมถึงเงินทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่อเมริกามอบให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั่วอาเซียน เราให้คำมั่นว่าจะกระชับมิตรไมตรีและขยายขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ๆ เช่น การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และความมั่นคงด้านสุขภาพ

บัดนี้ เรามารวมตัวกันเพื่อสานต่องานที่ยากแต่เป็นประโยชน์ยิ่งภายใต้ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯ กับทุกท่าน ซึ่งเป็นกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง การประชุมหารือครั้งนี้จะช่วยพัฒนาประเด็นสำคัญที่เรามีส่วนกัน รวมถึงขับเคลื่อนให้งานของเรามุ่งไปสู่เป้าหมายหลักเหล่านั้น

การส่งเสริมการประชุมหารือเชิงนโยบายที่ไม่กีดกัน

ผมขอชื่นชมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี Thao และเวียดนามที่ได้ขยายโอกาสการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอต้อนรับมิตรของเราจากบรูไนที่ได้มาสังเกตการณ์ในฐานะเจ้าภาพอาเซียน เช่นเดียวกับเพื่อนของเราจากอินเดีย ซึ่งเป็นมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงผ่านความร่วมมือลุ่มแม่น้ำแม่โขง-คงคา อีกทั้งยังเป็นภาคีที่เห็นคุณค่าของความโปร่งใสและการเคารพอธิปไตยเช่นเดียวกับเรา และแน่นอนว่าเรายินดีที่ได้พบกับมิตรสหายจากคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลทรัพยากรที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงเพียงองค์กรเดียวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และยังเป็นภาคีของเราทุกชาติมานาน รวมถึงมีความเหมาะสมที่สุดในการทำให้มั่นใจว่าแม่น้ำโขงอันยิ่งใหญ่จะมีความยั่งยืน นอกเหนือไปจากความเห็นของภาครัฐแล้ว เรายังตั้งตารอรับฟังความเห็นของภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมด้วย

เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมหารือในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทเพื่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งการเติบโตด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังที่รัฐมนตรีปอมเปโอได้กล่าวไว้ในการเปิดตัวหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ว่า ประเทศลุ่มน้ำโขงสมควรมีหุ้นส่วนที่ดี

ขอผมอธิบายสักเล็กน้อยว่า สหรัฐฯ จะสามารถช่วยรับมือความท้าทายสำคัญบางประการได้อย่างไรบ้าง

การวางแผนการดำเนินงานของสหรัฐฯ ในลุ่มน้ำโขง

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 1. เราจะเดินหน้าสนับสนุนความโปร่งใสของข้อมูลทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยโครงการข้อริเริ่มในการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขง เราพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศลุ่มน้ำโขง ผ่านเครื่องมือติดตามและบริหารจัดการแม่น้ำโขง ตัวอย่างเช่น เรายินดียิ่งที่ได้ส่งเสริมการเปิดตัวเครื่องมือ Mekong Dam Monitor ในเดือนที่แล้ว เป็นครั้งแรกที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและประชากรในประเทศลุ่มน้ำโขงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่โปร่งใสด้านผลกระทบจากเขื่อนในแม่น้ำโขงสายหลักต่อบริเวณแม่น้ำโขงตอนบนจนถึงตอนล่าง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เครื่องมือนี้แสดงให้เราเห็นผลกระทบหนึ่ง นั่นคือ ระดับน้ำที่ลดลง 1 เมตรที่ปลายน้ำเนื่องจากการจำกัดน้ำในจีน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้จีนต้องแจ้งข้อมูลแก่ประเทศเพื่อนบ้านในอีก 5 วันถัดมา ความโปร่งใสมีพลังมากนะครับ
 2. เราต้องการระบุเป้าหมายที่มีร่วมกันในการต่อต้านอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ ทำลายป่าและการทำเหมืองผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสัตว์ป่า และการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)
 3. เราสนใจที่จะร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ำโขงด้านประเด็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไมโครพลาสติก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพน้ำ
 4. เรายังอยากจะสานต่อความพยายามของเราร่วมกับกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำที่จำเป็น อันจะนำไปสู่การพยากรณ์และบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนเสริมสร้างการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดนโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 5. เกาหลีใต้และสหรัฐฯ กำลังติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรน้ำตามเวลาจริง ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยจากภัยพิบัติด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ผ่านการบูรณาการศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กร K-water ในเกาหลีใต้โดยใช้ดาวเทียม ประกอบกับศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้ำขององค์การนาซาและหน่วยทหารช่างกองทัพบกสหรัฐฯ
 6. ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ออสเตรเลีย ที่เพิ่งจะประกาศไปไม่นานนี้มีมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 230 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโอกาสที่น่าจับตามองยิ่งสำหรับการประสานงานอย่างใกล้ชิดในหลากหลายประเด็น

ด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

 1. เรามีความเห็นว่า การมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานที่ยังยืนและมีคุณภาพ รวมทั้งการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก ควรเป็นประเด็นสำคัญสำหรับกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง
 2. เรากำลังพัฒนาแผนการดำเนินงานที่ประกอบไปด้วยเป้าหมาย ขอบเขตโครงการ และความร่วมมือด้านวิชาการที่เฉพาะเจาะจง ภายใต้หุ้นส่วนด้านพลังงานแม่น้ำโขงระหว่างญี่ปุ่น-สหรัฐฯ (JUMPP) และยังยินดีที่จะร่วมมือกับมิตรประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีโครงการการพัฒนาด้านพลังงานลักษณะคล้ายคลึงกัน
 3. เรายินดีที่จะร่วมมือกับท่านทั้งหลายในด้านเมืองอัจฉริยะ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 20 โครงการภายใต้โครงการ S.-ASEAN Smart Cities Partnership
 4. และเราจะยังคงประสานงานกับหน่วยงานความร่วมมือทางการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐฯ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสหรัฐฯ และกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อระบุวิธีที่สหรัฐฯ จะสามารถอำนวยให้เกิดการลงทุนที่มีคุณภาพสูงและความร่วมมือจากภาคเอกชนได้ หน่วยงานมากมายเหล่านี้กำลังดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินและการค้าในประเทศของท่านเพื่อขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโขง

ด้านประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่

 1. เรากำลังพัฒนาการตอบสนองต่อโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ของภูมิภาคนี้ และเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดใหญ่ครั้งต่อไป ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อเมริกาได้ลงทุนไปแล้วกว่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน และเราวางแผนที่จะสานต่อความช่วยเหลือนี้ผ่านโครงการ S.-ASEAN Health Futures
 2. เราอยากจะแบ่งปันแนวความคิดเรื่องวิธีการร่วมมือต่อต้านภัยจากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด สัตว์ป่า ไม้ และอาวุธ อาชญากรรมเหล่านี้ไม่เพียงเป็นภัยต่อลุ่มน้ำโขงเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและทั่วโลกด้วย เรายินดีที่ได้เห็นความพยายามอย่างจริงจังของออสเตรเลียในการต่อต้านอาชญากรรมและการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายข้ามชาติในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลออสเตรเลียในประเด็นนี้ที่สำคัญต่อเราทั้งสองชาติ

 สุดท้ายนี้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 1. เราวางแผนที่จะหารือเรื่องโอกาสด้านการศึกษาทางดิจิทัลและเป้าหมายของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น โครงการ Billion Futures, โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative และโครงการอื่น ๆ ล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
 2. เราจะสานต่อการทำงานกับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อคุ้มครองและยกระดับการส่งเสริมพลังของสตรี ในสัปดาห์นี้จะมีการจัดการประชุมหารือเชิงนโยบายว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความมั่นคงเพื่อการส่งเสริมสตรีโดยหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ และประเด็นมุ่งเน้นที่เด่นชัดของเวียดนามในด้านโอกาสสำหรับสตรีก็แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราได้อย่างดี
 3. เราจะยังคงขับเคลื่อนโครงการใหม่ ๆ ของสหรัฐฯ เช่น โครงการ “Mekong Connections” ซึ่งจะเสริมสร้างผลการดำเนินงานด้านความท้าทายข้ามพรมแดนของผู้นำชุมชน
 4. เราจะยังคงสร้างศักยภาพในภูมิภาคผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกอบรมประเทศที่สามร่วมกับสิงคโปร์ รวมถึงโครงการหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่งดำเนินการโดยองค์กร Pact และโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคภาคพลังงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสมาคมคณะกรรมาธิการกำกับดูแลสาธารณูปโภคแห่งชาติ

มิตรสหายทุกท่าน สหรัฐฯ ทุ่มเททำงานกับท่านทั้งหลายเพื่อให้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมั่นคง เปิดกว้าง และมั่งคั่ง ด้วยหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ และกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงซึ่งแผ่ขยายกว้างขึ้น เราหวังว่าจะได้สานต่อความพยายามระหว่างกันอย่างยาวนานต่อไปในอนาคต 

ความท้าทายที่เราเผชิญ

ความพยายามเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ แต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากเป็นประวัติการณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นกัน โดยมีทั้งความท้าทายต่อความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำซึ่งยิ่งเลวร้ายลง อันเป็นผลจากบรรดาเขื่อนขนาดใหญ่ที่ต้นน้ำ ความท้าทายต่อความมั่นคงทางกายภาพ อันเป็นผลจากเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ความท้าทายต่ออำนาจอธิปไตย อันเป็นผลจากแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบและหนี้ที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความท้าทายต่อสุขภาพและความยั่งยืน อันเป็นผลจากการลักลอบค้ายาเสพติด มนุษย์ สัตว์ป่าและไม้ ซึ่งทะยานสูงขึ้น

ผมเชื่อว่าผมสามารถกล่าวแทนกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงได้ว่า เรามุ่งมั่นที่จะหาวิธีดำเนินการร่วมกันเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้ โดยใช้หลักการด้านความโปร่งใสและการเคารพอธิปไตยที่มีร่วมกัน

ความสำคัญของอาเซียน

เรามีหลักการเหล่านี้ร่วมกันกับอาเซียน และหวังว่าจะได้ยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับอาเซียน ผมมีความยินดีที่บรูไน ซึ่งเป็นประธานอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมหารือในวันนี้ด้วย เสียงของอาเซียนที่รวมเป็นหนึ่งนั้นมีพลังอย่างยิ่ง และเราก็สนับสนุนให้อาเซียนแสดงท่าทีร่วมกันในประเด็นลุ่มน้ำโขง ดังเช่นที่ท่านปฏิบัติเมื่อพูดถึงทะเลจีนใต้

ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี Thao ภาคี มิตรประเทศ และเพื่อนทุกท่าน ขอบคุณที่ได้ช่วยเราทำให้หุ้นส่วนความร่วมมือนี้แข็งแกร่งและมีประสิทธิผล

ขอให้การประชุมหารือในวันนี้ลุล่วงไปด้วยดีครับ