เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี เจ. บลิงเคน
12 เมษายน 2565

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

ในนามของสหรัฐอเมริกา ผมขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญมั่งคั่งเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวาระวันขึ้นปีใหม่ไทย

สัมพันธไมตรีและมิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ กับไทยก่อร่างบนความทุ่มเทที่เรามีร่วมกันเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับประชาชนชาวอเมริกันและไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยการร่วมมือกัน เราได้ต่อสู้กับโรคติดเชื้อ รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปกป้องคุ้มครองความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสองฟากฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ความร่วมมือของเราดำรงอยู่สืบมา และเรายืนหยัดพร้อมเผชิญหน้าความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป ดังโรคระบาดใหญ่และวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรดาพลเมืองโลก ในขณะเดียวกัน เราจะยังคงพัฒนาต่อยอดจากสายใยอันแนบแน่นระหว่างประชาชนของเราทั้งสองชาติ ตลอดจนค่านิยมร่วมกันสืบไป

ภายหลังจาก 2 ปีที่การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ได้ทำลายบรรยากาศอันน่าชื่นมื่น การเฉลิมฉลองในปีนี้จึงย้ำเตือนว่า ประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ สะท้อนถึงค่านิยมและเจตนารมณ์อันแก่กล้าของชาติมากเพียงใด เราขอส่งความปรารถนาดีให้ประชาชนชาวไทยประสบแต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้