สหรัฐอเมริกาและไทยร่วมลงนามในข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษี

กรุงเทพมหานคร – เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยลงนามในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (ความตกลง FATCA) เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสระหว่างประเทศทั้งสองในเรื่องภาษี ข้อตกลงดังกล่าวนี้ส่งเสริมการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างระบบการเงินนานาชาติให้มีความแข็งแกร่ง เสถียรภาพและความรับผิดชอบมากขึ้น

เอกอัครราชทูตเดวีส์ซึ่งเป็นผู้ลงนามในนามของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “การลงนามในวันนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยในการปราบปรามการเลี่ยงภาษีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่อวยประโยชน์ให้แก่ประเทศเราทั้งสอง”

สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย FATCA ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อปราบปรามการเลี่ยงภาษีในต่างประเทศโดยส่งเสริมความโปร่งใสของบัญชีในต่างประเทศของผู้เสียภาษีชาวสหรัฐฯ และภายใต้ข้อตกลง FATCA ที่มีการลงนามในวันนี้ ประเทศไทยจะแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีที่ถือโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา และสหรัฐอเมริกาจะแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีที่ถือโดยคนไทย

สหรัฐอเมริกาได้ลงนามหรืออยู่ระหว่างการเจรจาลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับอีกกว่า 110 ประเทศ