งานเลี้ยงรับรองฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจัดงานเลี้ยงรับรองฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) โดยมีท่านเอกอัครราชทูตเดวีส์เป็นเจ้าภาพ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนี้ ในแต่ละปีมีนักเรียนมัธยมกว่า 900 ปีจากทั่วโลกเดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมในสหรัฐฯ เป็นเวลาหนึ่งปี ศิษย์เก่าโครงการ YES เหล่านี้ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ประทับใจในสหรัฐฯ และความสำเร็จด้านการศึกษาและการงานหลังจากกลับเมืองไทย งานครั้งนี้ยังเป็นการเลี้ยงฉลองให้แก่นักเรียนอเมริกันห้าคนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศไทยภายใต้โครงการ YES Abroad อ่านเพิ่มเติม»
แสดงมากขึ้น ∨