ค่ายพัฒนาชุมชน Uncle Sam ที่ภาคใต้

ในช่วงวันหยุดเรียน 13-15 กรกฎาคมที่ผ่านมา นักศึกษามุสลิมจากศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันปัตตานีและยะลามาร่วมอบรม “ค่ายพัฒนาชุมชน Uncle Sam” ที่จังหวัดสตูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการทำงานอาสาสมัคร เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ค่ายอบรมครั้งนี้นำโดยอาสาสมัครสันติภาพสี่คนและมีกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน อีกทั้ง ยังแนะนำขนมของอเมริกาให้น้องๆ ได้อร่อยกันคือ s’mores และมาร์ชแมลโลว์ น้องๆ ที่เข้าอบรมช่วยกันคิดโครงการต่างๆ ที่จะนำไปดำเนินการที่ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน เช่น สตรีในการประกอบวิสาหกิจ การสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กด้อยโอกาส และการให้บริการห้องสมุดสำหรับบุคคลพิการ อ่านเพิ่มเติม»
แสดงมากขึ้น ∨