การประชุมเชิงปฏิบัติการ Anti-Human Trafficking 2016

กลุ่มเยาวชน YSEALI-Combating Against Human Trafficking จากไทย และ Project Liber8 จากมาเลเซีย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Anti-Human Trafficking 2016 ให้กับผู้นำเยาวชนไทยและมาเลเซีย 34 คน ที่โรงแรม Al Meroz กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2559 โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาค และส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่สำคัญนี้ อ่านเพิ่มเติม»
แสดงมากขึ้น ∨