งานเลี้ยงอาหารค่ำ “อิฟตาร์” ปี 2559

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ “อิฟตาร์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ชุมชนชาวไทยมุสลิมและมิตรสหายทุกศาสนาและความเชื่อ ทั้งนี้ อิฟตาร์เป็นส่วนสำคัญของประเพณีปฏิบัติทางศาสนาอิสลามในช่วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ได้รับเชิญร่วมมื้ออาหารได้แก่ ผู้นำทางศาสนา นักวิชาการ สมาชิกประชาสังคม นักเรียนนักศึกษาและนักการทูต อ่านเพิ่มเติม»
แสดงมากขึ้น ∨