การประชุมใหญ่พรรคการเมือง

ขั้นที่ 2 การประชุมใหญ่พรรคการเมือง

แต่ละพรรคการเมืองจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงคนเดียว ตัวแทนระดับรัฐจากการประชุมขั้นต้นและการประชุมคอคัสที่ได้รับเลือกจาก ประชาชนจะให้การ “รับรอง” ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีที่พวกเขาชื่นชอบ และเมื่อการประชุมใหญ่สิ้นสุดลง พรรคการเมืองก็จะออกประกาศอย่างเป็นทางการว่า พรรคได้เสนอชื่อบุคคลใดเป็นตัวแทนของพรรคลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ระหว่างการประชุมนั้น ตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะเลือกคู่หูชิงตำแหน่ง (ผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี) ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคต่าง ๆ ลงพื้นที่เรียกคะแนนเสียงจากประชาชนทั่วประเทศ


หลับไปที่หน้าหลักสรุปขั้นตอนการเลือกตั้งประธานาธิบดี